Aankoopvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Belplast Signing® is een website die door de onderneming Belplast® Barneveld BV gedreven wordt. Op al onze overeenkomsten zijn de algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem.

1. Bestellingen en overeenkomsten

Op alle bestellingen en overeenkomsten die via de website Belplast Signing® shop gesloten worden en waarbij Belplast Signing® is, zijn deze voorwaarden van toepassing.

2. Voorwaarden

Belplast Signing® heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van online shop te wijzigen.

3. Uitzonderingen

Na schriftelijke toestemming van Belplast Signing® shop kan in bijzondere gevallen afgeweken worden van bepaalde voorwaarden, met uitzondering van de overige voorwaarden, deze blijven van kracht.

4. Ontvangstbevestigingen

Alle getoonde producten zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging heeft ontvangen.

5. Overeenkomst

De overeenkomst tussen Belplast Signing® shop en u komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst op de website van Belplast Signing® shop door het correct invullen van uw persoonlijke gegevens en betalingwijze, door op de Bestel en vervolgens op Volgende knop te klikken, en vervolgens de ontvangstbevestiging die u op de door u opgegeven e-mail ontvangt.

6. Bewijs van overdracht / electronische communicatie

De administratie van Belplast Signing® shop geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Belplast Signing® shop verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Belplast Signing® verrichte leveringen. De Belplast Signing® shop erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

7. Ontvangstbevestiging inhoud

De ontvangstbevestiging vermeldt ten minste de volgende informatie: Orderbevestigingnummer, omschrijving van het product, het aantal, de prijs, uw keuze of u uw materialen afhaalt op de vestiging in uw regio of voor bezorging op adres kiest, uw naam, woonadres, e-mail adres en telefoonnummer(s). Het verzendadres is uw woonadres, of anders het door u aangegeven afleveradres.

8. Risico en transport.

Het risico tijdens het transport, indien door ons wordt bezorgd, van de door u bestelde producten is voor rekening van Belplast Signing® shop en gaan over op het moment van aflevering aan u.

9. Leveringstermijn.

Vanaf het tijdstip, dat u met één van onze medewerkers de order definitief heeft doorgestoken is de leveringstermijn veelal binnen 15 werkdag na goedkeuring van uw proefdruk. Indien de door u bestelde materialen niet voorradig zijn, dan zullen wij, na navraag bij onze leverancier, u informeren omtrent de te verwachten leveringstermijn.

10. Gegevensbeheer en privacy

Belplast Signing® houdt zich aan de Wet Persoonregistraties. De door u aan Belplast Signing® shop verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van medewerkers van Belplast Signing® shop gebruikt worden, voor het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangen betaling van u aan Belplast Signing® shop. Wij zullen geen gegevens beschikbaar stellen aan derden.

11. Nederlands recht en geschil

Op alle overeenkomsten gesloten met Belplast Signing® gelden het Nederlands recht.